BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99092

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Pełniąca obowiązki Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu Joanna Piątkowska
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja IV piętro p.167
Telefon (0-52) 35 92 106
Zakres obowiązków:
- Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
- Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
- Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
- Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organami konsumenckimi
- Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów rzecznik konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

Podstawa prawna działania:
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów dnia 15. 12. 2000 r.(Dz.U.122.1319 z późniejszymi zmianami)

Przyjęcia interesantów:
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 12.00