BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99086

Biuro Rady Powiatu
Kierownik Biura Bogdan Wojtkowiak
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja II piętro p. 133
Telefon (0 52) 357 16 82, (0 52) 35 92 164
Zakres obowiązków:
Biuro Rady zapewnia obsługę administracyjną Radzie Powiatu i Komisjom Rady. Do podstawowych zadań Biura należy:
- gromadzenie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji
- protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji
- prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji, interpelacji i wniosków radnych
- przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem
- terminowe przedkładanie uchwał rady organom nadzoru
- udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego