BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99076

Biuro Prawne
Radcą Prawnym Koordynatorem jest Iwona Dorna
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja II piętro p. 130
Telefon (0 52) 35 92 157
Zakres obowiązków:
Do zakresu działania radcy prawnego należy:
- udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
- opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę, Zarząd i Starostę
- udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zadań wykonywanych przez powiat
- uczestniczenie na polecenie Starosty w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego o istotnym znaczeniu dla powiatu
- zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących działania powiatu
- udzielanie pomocy prawnej powiatowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej