BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188244

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 09 lutego 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 09 lutego 2005r.


1. Zarząd przyjął informację o stanie zaawansowania prac i wypłat dopłat dla rolnictwa.

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2005 rok,

- zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.,

- zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007,

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

3. Zarząd podjął uchwałę nr 366/2005 w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.

4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2004 rok, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka.


STAROSTA
Leonard Maciejewski