BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188227

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 03 marca 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 03 marca 2005r.


1. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, do czasu przygotowania w przedmiotowej sprawie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu projektów uchwał dla pozostałych gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej będących własnością Powiatu Inowrocławskiego oraz uzyskania akceptacji Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Inowrocławiu.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (uchwała nr 376/2005),

- przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (uchwała nr 377/2005),

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Eligiusza Patalasa (uchwała nr 378/2005),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 379/2005),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 380/2005).


3. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2004,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2004r.,

- określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie naliczania czynszu za zajmowane lokale przez najemców w poszczególnych budynkach będących własnością Powiatu Inowrocławskiego.


STAROSTA
Leonard Maciejewski