BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188217

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 09 marca 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 09 marca 2005r.1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady,

- wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo,

- przyjęcia sprawozdania dotyczącego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.

2. Zarząd podjął decyzję, aby nie wydzielać do sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym, znajdującej się w kompleksie pałacowo - parkowym zajmowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

3. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnienie przez Wydział Budżetowo - Finansowy w stosownym projekcie uchwały zapisu dotyczącego uruchomienia z rezerwy ogólnej środków w wys. 5 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oraz montażu instalacji przeciwpożarowej dla kościoła zabytku klasy zerowej w Pieraniu gmina Dąbrowa Biskupia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski