BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188207

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 18 marca 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 18 marca 2005r.Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie,

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007,

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego,

- zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.


STAROSTA
Leonard Maciejewski