BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188187

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 30 marca 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 30 marca 2005r.1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka.

2. Zarząd dokonał autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007,

- zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego,

- wskazania jednostek, które mogą gromadzić dochody na rachunku dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie,

- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

3. Zarząd podjął uchwałę nr 396/2005 w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Beneficjenta Końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).


STAROSTA
Leonard Maciejewski