BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188182

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 06 kwietnia 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 06 kwietnia 2005r.1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok,

- likwidacji Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu,

- przyjęcia sprawozdania za rok 2004 z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004 - 2006",

- przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem realizacji programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2004.

2. Zarząd podjął uchwałę nr 397/2005 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

3. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 31 grudnia 2004r. do 05 kwietnia 2005r.


STAROSTA
Leonard Maciejewski