BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188191

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 20 kwietnia 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 20 kwietnia 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń 2005r. (uchwała nr 400/2005),

- przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005 (uchwała nr 401/2005),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu rektoskopu z przeznaczeniem do użytkowania w I Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 402/2005),

- sprzedaży elektrycznych maszyn do pisania "Carrera" (uchwała nr 403/2005),

- wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu w budynku filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Gniewkowie (uchwała nr 404/2005),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 405/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego,

- szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.,

- zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.


STAROSTA
Leonard Maciejewski