BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188176

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 06 maja 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 06 maja 2005r.


1. Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poinformował członków Zarządu o prowadzonej kontroli przez Kierownika Biura Kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przekazania w formie darowizny maszyn do pisania dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu (uchwała nr 411/2005), ,

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (uchwała nr 412/2005).

3. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrowie Gmina Kruszwica.

4. Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na modernizację (remont wraz z dociepleniem) sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, w ramach środków zagwarantowanych w budżecie.

5. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie - w ramach posiadanych środków płacowych, począwszy od 1 kwietnia 2005r. - podwyżki dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach podległych Powiatowi.


STAROSTA
Leonard Maciejewski