BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188224

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 12 lutego 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 12 lutego 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwałę nr 37/2003 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski (uchwała nr 37/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2002 r.

3. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, z którego inicjatywą uchwałodawczą występuje Przewodnicząca Rady Powiatu.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta