BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 189737

Z dnia: 06 lipca 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 06 lipca 2005r.


1. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat skarg i wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu od l stycznia 2005r. do 30 czerwca 2005r.

2. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 5 kwietnia 2005r. do 27 czerwca 2005r.

3. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez Kierownika Biura Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Jednocześnie w związku z podejrzeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy realizacji zamówienia publicznego, postanowił skierować sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

4. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Adamskiej nauczycielki kontraktowej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (uchwała nr 442/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Izabeli Majewskiej nauczycielki kontraktowej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (uchwała nr 443/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Bieś - Jermakow nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu (uchwała nr 444/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Głowackiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu (uchwała nr 445/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Sławomira Winiarczyka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu (uchwała nr 446/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Moniki Malinowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 447/2005),


- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Tokarczyk nauczycielki kontraktowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu (uchwała nr 448/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Urszuli Kozłowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy (uchwała nr 449/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Cięgotury nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 450/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Pawła Lewartowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 451/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Piotra Pakulskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 452/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Wojcińskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 453/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Macieja Świtaiskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 454/2005),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Orłowskiej - Żurek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 455/2005),

- powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu w Inowrocławiu (uchwała nr 456/2005), Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (uchwała nr 457/2005),

- ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 458/2005),

- ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 459/2005),


- ustalenia formy przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Kawęczynie i Kijewie Gmina Gniewkowo oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 460/2005),

- ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kołudzie Małej Gmina Janikowo (uchwała nr 461/2005).

5. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie" dofinansowanego kwotą 200.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o jeden oddział limitu przyjęć młodzieży do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

7. Zarząd negatywnie ustosunkował się do przedstawionego na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu 29 czerwca 2005r. w imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe przez Radnego Powiatu Inowrocławskiego p. Andrzeja Orczykowskiego wystąpienia, dotyczącego oddania na rzecz Miasta Inowrocław, budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w zamian za były budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Inowrocławiu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski