BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188215

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 01 czerwca 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 01 czerwca 2005r.Zarząd podjął stanowisko o nałożeniu kary nagany dla Pani Danuty Mikołajczak - Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu za brak odpowiedniego nadzoru nad realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski