BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188206

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 07 czerwca 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 07 czerwca 2005r.1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007 i wprowadzenia jednolitego tekstu tego dokumentu,

- oceny stanu realizacji "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014" po roku jej funkcjonowania,

- zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 2004 - 2014",

- utworzenia publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu,

- utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu,

- utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,

- nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu imienia Jana Pawła II,

- nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo,

- wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Kawęczynie Gmina Gniewkowo.2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu Gmina Pakość oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 426/2005),

- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (uchwała nr 427/2005),

- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu (uchwała nr 428/2005),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 429/2005),

- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 430/2005).3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Wojciechowskiej stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu "Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora w/w placówki.


STAROSTA
Leonard Maciejewski