BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188220

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 21 czerwca 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 21 czerwca 2005r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- odpłatnego zbycia Miastu Inowrocław stalowej wiaty magazynowej i odwołania przetargu na dokonanie rozbiórki i sprzedaż odzyskanych materiałów z wiaty stalowej magazynowej położonej przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu (uchwała nr 434/2005),

- zatrudnienia Pana Janusza Matyska na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie (uchwała nr 435/2005).


3. Zarząd dokonał autopoprawki do projektów uchwały Rady Powiatu zmieniających uchwałę w sprawie:
- Budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.
- Przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2007 i wprowadzenia jednolitego tekstu tego dokumentu.


4. Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji
z Unią Europejską Rady Powiatu w Inowrocławiu, dotyczącym zabezpieczenia w projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. kwoty w wys. 15 mln zł na remonty dróg układu podstawowego, zajął stanowisko, że przy konstrukcji niniejszego projektu budżetu na realizację w/w zadania zostaną skierowane wszystkie możliwe wygospodarowane środki.


STAROSTA
Leonard Maciejewski