BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188209

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 29 czerwca 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 29 czerwca 2005r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zwolnienia Pana Włodzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu (uchwała nr 436/2005),

- zwolnienia Pana Mieczysława Staszewskiego ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 437/2005),

- zatrudnienia Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 438/2005),

- zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu (uchwała nr 439/2005).

2. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.


STAROSTA
Leonard Maciejewski