BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188183

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 13 lipca 2005r
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 13 lipca 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2005 rok Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (uchwała nr 462/2005),

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 463/2005),

- rozpatrzenia ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe ubiegające się o powierzenie wykonania zadań publicznych (uchwała nr 464/2005),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kawęczynie Gmina Gniewkowo oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 465/2005),

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Parchaniu Gmina Dąbrowa Biskupia oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 466/2005),

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 467/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rojewo w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rojewie,

- wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18,

- przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, w Szkołę Policealną w Inowrocławiu,

- zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.


3. Zarząd negatywnie ustosunkował się do przesłanych przez Wójta Gminy Inowrocław oraz Wójta Gminy Złotniki Kujawskie do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu wniosków, dotyczących wprowadzenia do uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu nr XXIII/168/2004 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zmian, polegających na zmniejszeniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót w pasie drogowym jak i opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Powyższe stanowisko postanowił przesłać zainteresowanym wójtom w/w gmin oraz przekazać do wiadomości Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

4. Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu w sprawie zwiększenia budżetu o kwotę w wys. 4.000,- zł brutto z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania naprawy instalacji odgromowej.

5. Zarząd przychylił się do wniosku Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż klaczy huculskiej (pod imieniem Dumka) wraz ze źrebięciem, znajdującej się w ewidencji w/w Gospodarstwa jako środek trwały.

STAROSTA
Leonard Maciejewski