BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188166

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 03 sierpnia 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 03 sierpnia 2005r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu (uchwała nr 480/2005),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 481/2005),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 482/2005).


2. Zarząd nie przyjął projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa, ponieważ postanowił nie występować wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 23, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 1/5, nr 64/3, nr 77/1 o łącznej pow. 0,3885 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW nr 42923 oraz KW nr 45629.
W dniu 31 grudnia 1998r. nieruchomość ta była wykorzystywana jako internat przy I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu oraz przez III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu - sala gimnastyczna. Jednostki te użytkowały nieruchomość bez tytułu prawnego do 13 sierpnia 1999r.
Obecnie nieruchomość zajmowana jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Inowrocławiu, Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu. Dla tych jednostek z początkiem 2006r. przewiduje się inne, korzystniejsze miejsce lokalizacji w budynku dotychczasowej Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a.
Nieruchomość położona w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 23 pozostanie własnością Skarbu Państwa.


STAROSTA
Leonard Maciejewski