BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188158

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 10 sierpnia 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 10 sierpnia 2005r.


1. Zarząd wskazał firmę Biuro Usług Księgowych "Ewelina" Jadwiga Nawrot - ul. Świętokrzyska 53/31, 88 - 100 Inowrocław jako firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie warunki formalno - prawne zawarte w zaproszeniu do składania ofert cenowych, ofertę dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005r. .

2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005r.

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 483/2005),

- sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu (uchwała nr 484/2005),

- sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 485/2005),

- sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (uchwała nr 486/2005).

4. Zarząd Powiatu nie przyjął projektu uchwały w sprawie przekazania części majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie i Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie - Gospodarstwu Pomocniczemu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, a tym samym odstąpił od przekazania sprzętu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski