BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188153

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 31 sierpnia 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 31 sierpnia 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 491/2005),

- wyrażenia zgody na wykreślenie z ewidencji księgowej ogrodzenia budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu (uchwała nr 492/2005),

- wyrażenia zgody na likwidację kotłów i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w Bursie Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu (uchwała nr 493/2005),

- przejęcia kosiarki jezdnej z siedzeniem i wyposażeniem oraz kosiarki STIHL z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz przekazania ich Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu (uchwała nr 494/2005).

2. Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu biznesplanem na temat funkcjonowania Gospodarstwa Pomocniczego przy w/w szkole. Decyzję co do dalszego funkcjonowania przedmiotowego Gospodarstwa podejmie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

3. Zarząd przesunął rozpatrzenie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w rejonie ulicy Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu dla części działki 57/1, do czasu wyjaśnienia wątpliwości w sprawie przeznaczenia w/w działki w planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie przedmiotowej ulicy, będącej drogą powiatową.STAROSTA
Leonard Maciejewski