BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188170

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 24 sierpnia 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 24 sierpnia 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005r. (uchwała nr 487/2005),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 488/2005),

- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 489/2005),

- przeprowadzenia drugiego przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych w Markowie gmina Gniewkowo oraz określenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wadium (uchwała nr 490/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2005r.

3. Zarząd przesunął termin rozpatrzenia przedłożonego przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wniosku w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2005r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków z przeznaczeniem na remont dachu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na termomodernizację obiektu Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu - ze względu na rozliczenie finansowe.

4. Zarząd postanowił zaprosić na posiedzenie Zarządu Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, w celu przedstawienia biznesplanu funkcjonowania przy w/w szkole Gospodarstwa Pomocniczego.

5. Zarząd nie wyraził zgody na wykupienie gruntu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu będącej drogą powiatową, gdyż nie przewiduje modernizacji w/w drogi.


STAROSTA
Leonard Maciejewski