BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188163

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 7 września 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 07 września 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przejęcia sprzętu rolniczego znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz jego przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie (uchwała nr 495/2005),

- wystąpienia z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21 (uchwała nr 496/2005),

- wydania i przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43/45 Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (uchwała nr 497/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,

- sytuacji organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego,

- założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

3. Zarząd oddalił rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach oraz palcówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawi w terminie późniejszym w powyższej sprawie odrębny projekt uchwały.

4. Zarząd przyjął informacje o wynikach kontroli w:

- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,

przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

5. Zarząd wydał postanowienie nr 221/2005 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia w rejonie ul. Macieja Wierzbińskiego w Inowrocławiu dla części działki 57/1 na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia.


wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta