BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188147

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 21 września 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 21 września 2005 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2501 Dąbrówka Kujawska - Ignacewo i zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Złotniki Kujawskie (uchwała nr 500/2005),
- przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 501/2005),
- przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 502/2005),
- przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (uchwała nr 503/2005),
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 504/2005),
- wystąpienia z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c (uchwała nr 505/2005),
- sprzedaży majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25 (uchwała nr 506/2005),
- sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 507/2005),
- sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (uchwała nr 508/2005),
- sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu (uchwala nr 509/2005),
- sprzedaży w drodze licytacji publicznej majątku ruchomego po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 510/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia samochodu osobowego marki POLONEZ CARO 1,6 przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu oraz przekazania go na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie,
- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.

3. Zarząd wyraził zgodę na zakup dziewięcioosobowego samochodu typu BUS z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Jednocześnie postanowił, aby znajdujący się w posiadaniu w/w placówki samochód Opel (Minivan) został przekazany na rzecz Domu Dziecka w Jaksicach.

4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie do podejmowania niezbędnych czynności mających na celu wykonanie infrastruktury parkingowej wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski