BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188133

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 5 października 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 5 października 2005 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania infrastruktury drogowej wokół budynku przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (uchwała nr 513/2005),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 514/2005),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 515/2005),
- zmiany uchwały w przedmiocie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. (uchwała nr 516/2005).

2. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 27 września 2005r. do 5 października 2005 r.

3. Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu projektu o przyznanie środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obrotu Gospodarczego dla inwestycji związanej z modernizacją Oddziału Położniczego, Noworodkowego, Dziecięcego i Traktu Porodowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Jednocześnie zobowiązał Skarbnika Powiatu do uwzględnienia w projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. na powyższe zadanie dofinansowania w wys. 450 tys. zł.

4. Zarząd zapoznał się z kolejną informacją o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006. Zaproponował powtórne przeanalizowanie planowanych wydatków przez Skarbnika Powiatu przy udziale naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski