BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188124

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 13 października 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 13 października 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2005r., maj 2005r., czerwiec 2005r. i lipiec 2005r. oraz za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 lipca 2005r. (uchwała nr 517/2005),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu mikroskopu laboratoryjnego z przeznaczeniem do użytkowania w Centralnym Laboratorium Analitycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 518/2005),

- przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nagrody rocznej za 2004r. (uchwała nr 519/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- informacji dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 2005/2006,

- informacji o sytuacji organizacyjnej domów pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej analizy przeprowadzonego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

3. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnienie przez Wydział Budżetowo - Finansowy w stosownym projekcie uchwały, zapisu przewidującego uruchomienie środków własnych Powiatu, z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciw grypie dla wszystkich podopiecznych i pracowników obsługi w domach dziecka oraz domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Równocześnie zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do precyzyjnego ustalenia liczby w/w osób, objętych przedmiotowym szczepieniem.

4. Zarząd zapoznał się z przedstawionymi przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie propozycjami na temat wykonania technicznego parkingu wokół byłego budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu.

5. Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w sprawie zabezpieczenia środków w wys. 16 tys. zł z przeznaczeniem na oklejenie folią antywłamaniową stolarki okiennej PCV w remontowanej sali gimnastycznej przedmiotowej szkoły.

6. Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w sprawie zabezpieczenia środków w wys. 6 tys. zł z przeznaczeniem na zamontowanie aparatury nagłaśniającej oraz głośników i wzmacniacza w remontowanej sali gimnastycznej przedmiotowej szkoły.

7. Zarząd przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącego przeniesienia zgromadzonych na Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. pozostałych środków w wys. 98.455 zł, uwzględnionych na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzeniem termomodemizacji w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka, III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

8. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownych projektów uchwał w sprawie:

- zbycia niezabudowanej nieruchomości (tj. działki nr 13/58 o pow. 2,4760 ha) przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej w Inowrocławiu, formie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego, za kwotę w wys. 570 tys. zł, w przypadku niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu,

- zbycia niezabudowanych nieruchomości (tj. działek o nr: 13/42 o pow. 0,2067 ha, 13/60 o pow. 0,5598 ha) przy ul. Miechowickiej - Szymborskiej w Inowrocławiu, w formie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego,

- zamiany gruntów zajętych pod drogę gminną (działki o nr 28) na grunty stanowiące drogę powiatową w Kołudzie Małej (część działek o nr 30 i 98).

9. Zarząd zapoznał się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na dzień 30 września 2005r.STAROSTA
Leonard Maciejewski