BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188109

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 03 listopada 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 03 listopada 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przekazania na okres 3 lat w nieodpłatne użytkowanie "Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Warzynek" pomieszczeń celem dalszego prowadzenia kawiarenki terapeutycznej działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 524/2005),

- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu (uchwała nr 525/2005),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 526/2005),

- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 527/2005).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji Gospodarstw Pomocniczych działających przy domach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie i strukturze zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu,

- wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu.

3. Zarząd rozpatrzył wnioski poszczególnych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu dotyczące "Informacji o przewidywanych wydatkach oraz zestawienia dochodów Powiatu Inowrocławskiego na 2006r.".

4. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie przewidzianego w projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. deficytu o kwotę w wys. 1.200.000,- zł (tj. z 4.500.000,- zł na 5.700.000,- zł), z przeznaczeniem na realizację działań zmierzających do osiągnięcia standardów przez istniejące na terenie naszego Powiatu domy pomocy społecznej w wys. 1.000.000,- zł oraz adaptację pomieszczeń magazynowych na stację diagnostyczną w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w wys. 200.000,- zł.

5. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnienie przez Wydział Budżetowo - Finansowy w stosownym projekcie uchwały, zapisu przewidującego uruchomienie dotacji podmiotowej dla PS ZOZ w Inowrocławiu w wys. 40.000,- zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn".


STAROSTA
Leonard Maciejewski