BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188241

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 10 listopada 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 10 listopada 2005r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostały środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego,

- budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- sprzedaży majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25 (uchwała nr 528/2005),

- sprzedaży stali pozostałej po gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 529/2005),

- sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań (uchwała nr 530/2005),

- sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań (uchwała nr 531/2005),

- sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie w trybie publicznego zaproszenia do rokowań (uchwała nr 532/2005),

- przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 lipca do 31 października 2005r. (uchwała nr 533/2005),

- przejęcia wyposażenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz jego przekazania poszczególnym jednostkom Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 534/2005),

- przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. (uchwała nr 535/2005),

- upoważnienia Pani Grażyny Ślesinskiej Kierownika Działu Technicznego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi (uchwała nr 536/2005).


STAROSTA
Leonard Maciejewski