BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188197

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 12 marca 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 12 marca 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Złotniki Kujawskie do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 45/2003),

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Gminie Janikowo do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 46/2003),

- upoważnienia Pana Janusza Matyska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg (uchwała nr 47/2003).

2. Zarząd podjął stanowisko w sprawie sytuacji w przemyśle cukrowniczym oraz koncepcji restrukturyzacji tego przemysłu.
Stanowisko zostało przesłane do Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

4. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków pieniężnych w kwocie do 500 zł na udzielenie pomocy poszkodowanemu, w związku z powstałą katastrofą budowlaną spowodowaną wybuchem gazu przy ul. Poznańskiej 291 w Inowrocławiu.

5. Zarząd upoważnił Pana Starostę do wystąpienia z pismem do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o rozważenie możliwości budowy w ramach środków pochodzących z offsetu Zakładu zajmującego się produkcją biopaliw na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

6. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej kontroli w MDK w Inowrocławiu.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
wicestarosta