BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188243

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 7 grudnia 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 7 grudnia 2005 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (uchwała nr 554/2005),
- wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego (uchwała nr 555/2005),
- wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego (uchwała nr 556/2005),
- wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego (uchwała nr 557/2005),
- wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego (uchwała nr 558/2005),
- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej (uchwała nr 559/2005),
- odwołania Pani Grażyny Łuczak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (uchwała nr 560/2005),
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 561/2005).
2. Zarząd przesunął termin rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, do czasu wyjaśnienia wątpliwości - czy zagadnienia objęte przedmiotowym projektem uchwały nie są zawarte w uchwale Rady Powiatu nr XXX/289/05 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
3. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 384c,
- zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo,
- przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.,
- przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008,
- zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
4. Zarząd przyjął informacje o wynikach kontroli w:
- Bursie Szkolnej nr 1 - Zakładzie Budżetowym w Inowrocławiu,
- Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy, przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski