BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188233

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 14 grudnia 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 14 grudnia 2005 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przekazania "Centrum Radiologii w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
- nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. Zarząd podjął uchwałę nr 562/2005 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
3. Zarząd wyraził zgodę na odwołanie się do Ministra Skarbu Państwa w Warszawie od decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2005r. znak: WRR.IV.77231/80/05 orzekającej stwierdzenie nabycia przez Powiat Inowrocławski z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa mienia Skarbu Państwa - części drogi przebiegającej przez Inowrocław na odcinku ul. Pakoskiej od skrzyżowania ul. Pakoskiej z ul. Kruśliwiecką do skrzyżowania ul. Pakoskiej, Magazynowej i Narutowicza, w ciągu której znajduje się obiekt inżynierski tzw. kładka pakoska.


Starosta
Leonard Maciejewski