BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188216

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 21 grudnia 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 21 grudnia 2005r.


Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- zatrudnienia Pani Jolanty Nowak na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu (uchwała nr 563/2005),

- zwolnienia Pani Danuty Mikołajczak ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu (uchwała nr 564/2005),

- przekazania samochodu osobowego marki Renault Laguna 1,6 będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy (uchwała nr 565/2005).


STAROSTA
Leonard Maciejewski