BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188168

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 15 lutego 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 15 lutego 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwałę nr 598/2006 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.

2. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie, przeprowadzonej w okresie od 10.01.2006 r. do 20.01.2006 r. przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

3. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok.

4. Zarząd nie przychylił się do wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie dotyczącego zwiększenia planu finansowego w/w jednostki na 2006r. w § 4270 - zakup usług pozostałych o kwotę 385.000,- zł, z przeznaczeniem na zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych.

5. Zarząd nie przychylił się do wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie dotyczącego zwiększenia planu finansowego w/w jednostki na 2006r. w § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 28.400,- zł, z przeznaczeniem na inwentaryzację z ekspertyzą kładki położonej nad torami PKP w ciągu ul. Pakoskiej w Inowrocławiu (tzw. kładki pakoskiej).
Równocześnie zobowiązał Dyrektora do przygotowania pisma w sprawie przekazania dokumentacji technicznej w/w obiektu do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, który wydał decyzję z dnia 6 grudnia 2005r. znak: WRR.IV.77231/80/05 orzekającą stwierdzenie nabycia przez Powiat Inowrocławski z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa mienia Skarbu Państwa - części drogi przebiegającej przez Inowrocław na odcinku ul. Pakoskiej od skrzyżowania ul. Pakoskiej z ul. Kruśliwiecką do skrzyżowania ul. Pakoskiej, Magazynowej i Narutowicza, w ciągu której znajduje się obiekt inżynierski tzw. kładka pakoska,

6. Zarząd negatywnie ustosunkował się do przesłanych przez Wójta Gminy Inowrocław propozycji porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadań pn.:
- "budowa chodnika w ulicy Szkolnej w Jaksicach na odcinku od wysokości działki oznaczonej nr geodezyjnym 93 do końca cmentarza, po prawej stronie w kierunku miejscowości Pławin",
- "budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2033 w miejscowości Kłopot gmina Inowrocław",
- "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania nawierzchni na drodze powiatowej nr P2009 na kierunku Pławin - Wielowieś", z uwagi na brak zaplanowania w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. środków na realizację powyższych zadań.

Starosta
Leonard Maciejewski