BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188159

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 lutego 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 lutego 2006 r.

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działań 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schematy a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) (uchwała nr 599/2006),
- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Inowrocławiu za listopad 2005r. oraz za okres od 1 stycznia 2005r. do 30 listopada 2005r. (uchwała nr 600/2006),
- przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006 (uchwała nr 601/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej (uchwała nr 602/2006).

2. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych do przygotowania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego negatywnej odpowiedzi dotyczącej zakupu szczepionek przeciw grypie w celu ograniczenia skutków ptasiej grypy dla wybranych grup ludności stwarzających tzw. grupy ryzyka, z uwagi na brak w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. na w/w cel środków.

Starosta
Leonard Maciejewski