BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188154

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 1 marca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 1 marca 2006 r.

1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok,
- przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2005r.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program wyrównywania różnic między regionami" (uchwała nr 603/2006),
- wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie w 2006r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi (uchwała nr 604/2006),
- wystąpienia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 605/2006),
- ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2006 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski korzystających z opieki zdrowotnej (uchwała nr 606/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 607/2006)

Starosta
Leonard Maciejewski