BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188139

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 15 marca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 15 marca 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok (uchwała nr 614/2006),
- przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2005r. (uchwała nr 615/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 616/2006)- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005r. (uchwała nr 617/2006).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2005 rok,
- przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2005r.,
- określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2006 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35.

3. Zarząd wydał postanowienie nr 222/2006 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla obszaru przylegającego do ul. Bagiennej oraz linii kolejowej Gdynia - Inowrocław na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia.

4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka.

5. Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu z dniem 31 marca 2006r. Miastu Inowrocław umowy użyczenia części budynku przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu.

Starosta
Leonard Maciejewski