BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188131

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 marca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 marca 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- wycofania wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego panu Wiesławowi Kulawikowi (uchwała nr 619/2006),
- przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego dla Klubu Sportowego KS Cuiavia Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Krzymińskiego 4a (uchwała nr 620/2006)
- przekazania sprzętu komputerowego w formie darowizny dla Terenowego Koła Związku Głuchych w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 31 (uchwała nr 621/2006),
- przekazania pianina Calisia ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16 (uchwała nr 622/2006),
- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenia cen wywoławczych i wadiów w przetargu (uchwała nr 623/2006).
2. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zajętych pod studnie głębinowe (tj. działek o nr: 13/60 o pow. 0,0493 ha, 13/70 o pow. 0,0666 ha, 13/71 o pow. 0,0830 ha) przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu.

Starosta
Leonard Maciejewski