BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188135

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 5 kwietnia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 5 kwietnia 2006 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok,
- przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2005.
2. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie Miastu Inowrocław okresu wypowiedzenia umowy użyczenia części budynku w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35 o jeden miesiąc, tj. do dnia 31 lipca 2006 r.

Starosta
Leonard Maciejewski