BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188126

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 12 kwietnia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 12 kwietnia 2006 r.

1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 625/2006),
- ustanowienia mieszkania chronionego w Gniewkowie i przekazania go Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (uchwała nr 626/2006),
- zgody i oddania w użyczenie pomieszczeń biurowych dla Stowarzyszenia "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego" w budynku przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu (uchwała nr 627/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (uchwała nr 628/2006).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ulicy Miechowickiej,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 5,
- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącego oceny bazy szkół i placówek oświatowych pod kątem przeprowadzonych remontów i potrzeb w tym zakresie oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
3. Zarząd wydał postanowienia w sprawie:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Długa - Kątna" w Inowrocławiu na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia (postanowienie nr 223/2006),
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipowa 56 - 62" w Inowrocławiu na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia (postanowienie nr 224/2006).
4. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do wyłonienia audytora na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji domów pomocy społecznej i obiektów edukacyjnych w powiecie inowrocławskim.

Starosta
Leonard Maciejewski