BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188242

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 4 maja 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 4 maja 2006 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania za rok 2005 z realizacji "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego",
- przyjęcia sprawozdania za rok 2005 z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004 - 2006",
- utworzenia zasadniczej szkoły zawodowej i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu,
- zmiany uchwały w przedmiocie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006,
- przyjęcia "Informacji o współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2005r. oraz w I kwartale 2006r.",
- określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2007.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- sprzedaży w formie licytacji publicznej samochodu marki FS - Lublin Żuk A 06, będącego w posiadaniu Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25 (uchwała nr 634/2006),
- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 18, oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu (uchwała nr 635/2006).
3. Zarząd nie przychylił się do prośby Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z sali Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w trakcie realizacji programu "Pierwsza pomoc: Życie innych w Twoich rękach".

Starosta
Leonard Maciejewski