BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188231

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 8 maja 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 8 maja 2006 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
2. Zarząd wydał postanowienia w sprawie:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych "Soda Mątwy S.A." - Nr I (postanowienie nr 225/2006),
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu w rejonie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych "Soda Mątwy S.A." - Nr II (postanowienie nr 226/2006),
- uzgodnienia projektu miejscowego c planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ogrodowej, Kilińskiego, Piasta oraz osiedla Toruńskiego w Gniewkowie (postanowienie nr 227/2006).
3. Zarząd zobowiązał Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do przygotowania rzeczowego, czasowego i finansowego harmonogramu niezbędnych do wykonania robót na drogach powiatowych.

Starosta
Leonard Maciejewski