BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188225

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 17 maja 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 17 maja 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za styczeń 2006 r. i luty 2006 r. oraz za okres od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r. (uchwała m 636/2006),
- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, dyrektora Zespołu Szkół ) Ponadgimnazjalnych m 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała m 637/2006),
- wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała m 638/2006).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.

- ustanowienia prawnych zabezpieczeń prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowanego kwotą 120.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ustanowienia prawnych zabezpieczeń prawidłowej realizacji zadania pn. "Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowanego kwotą 210.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ustanowienia prawnych zabezpieczeń prawidłowej realizacji zadania pn. "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia Tarnówko" dofinansowanego kwotą 40.000,- zł przez Województwo Kujawsko - Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zarząd przyjął informację Kierownika Biura Inicjatyw Europejskich na temat stanu zaawansowania prac nad projektem obejmującym prace termomodernizacyjne we wszystkich domach pomocy społecznej oraz w wybranych obiektach edukacyjnych działających na terenie powiatu inowrocławskiego.
4. Zarząd zaakceptował przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich odpowiedź do Prezydenta Miasta Inowrocławia na przesłane propozycje w przedmiocie zawarcia przez Powiat Inowrocławski z Miastem Inowrocław porozumienia dotyczącego uzyskania przez Miasto trwałego prawa do nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35, bądź też skompensowania roszczeń Miasta kierowanych w stosunku do Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a związanych z korzystaniem przez Muzeum z nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy Placu Klasztornym nr 2 z wierzytelnością Powiatu Inowrocławskiego za korzystanie z nieruchomości przy ul. Roosevelta 33/35 przez Urząd Miasta Inowrocławia.
5. Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie harmonogramem niezbędnych do wykonania robót na drogach powiatowych.
6. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie do przygotowania symulacji wydatków robót niezbędnych do wykonania przez Miasto Inowrocław oraz Powiat Inowrocławski przy remoncie ulicy Świętokrzyskiej w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski