BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188213

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 24 maja 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 24 maja 2006 r.


1. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 639/2006),
- informacji za rok 2005 obejmującej: wykonanie budżetu, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków lub opłat na raty oraz wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej (uchwała nr 640/2006),
- ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35 oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 641/2006),
3. Zarząd negatywnie ustosunkował się do prośby Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Przyroda" w Inowrocławiu w sprawie ustanowienia służebności dojazdu do nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 89/32 o pow. 0,4689 ha i działka nr 98/31 o pow. 1,1544 ha przez teren działek będących własnością Powiatu Inowrocławskiego położonych w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35.


Starosta
Leonard Maciejewski