BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188236

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 31 maja 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 31 maja 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia infoffi1acji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za marzec 2006r. oraz za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 marca 2006r. (uchwała nr 642/2006),
- przyjęcia infoffi1acji o zmianie w planie rzeczowo - finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2006 (uchwała nr 643/2006),
- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wiertarki ortopedycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Bloku Operacyjnym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 644/2006),
- przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego w dacie od 1 listopada 2005r. do 31 maja 2006r. (uchwała nr 645/2006),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. (uchwała nr 646/2006).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podziału zysku Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2005,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2005,
- przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.

Starosta
Leonard Maciejewski