BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188201

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 28 czerwca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 28 czerwca 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2006r. oraz za okres od 1 stycznia 2006r. do 30 kwietnia 2006r. (uchwała nr 661/2006),
- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 662/2006),
- zgody i oddania w najem pomieszczeń dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w budynku przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu (uchwała nr 663/2006),
- wyłączenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowrocławskiego lokalu mieszkalnego w budynku nr 3 w Kawęczynie (uchwała nr 664/2006),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. (uchwała nr 665/2006).

2. Zarząd wydał postanowienie nr 228/2006 w sprawie opinii i uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowa i Zygmunta Wilkońskiego.
3. Zarząd przychylił się do prośby Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przekazania środków w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu w ramach promocji Powiatu dla uczestników III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski