BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188165

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 23 sierpnia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 23 sierpnia 2006 r.


1. Zarząd wskazał firmę Biuro Usług Księgowych "Ewelina" Jadwiga Nawrot - ul. Świętokrzyska 53/31, 88 - 100 Inowrocław jako firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie warunki formalno - prawne zawarte w zaproszeniu do składania ofert cenowych, ofertę dotyczącą przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2006 r.
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2006 r.,
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006r.
3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- powierzenia Pani Zofii Głogowskiej stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach (uchwała nr 697/2006),
- zmiany uchwały w przedmiocie rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok (uchwała nr 698/2006),
- powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała nr 699/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu (uchwała nr 700/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu (uchwała nr 701/2006),
- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała nr 702/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Wiśniewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 703/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina Ruchniaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen.. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 704/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kwiatkowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 705/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Wróblewskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 706/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Basińskiej nauczycielki kontraktowej w Centrum Kształcenia -Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 707/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Gronowskiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 708/2006),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Zientarskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (uchwała nr 709/2006),
- przyjęcia informacji o przebiegu Wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za I półrocze 2006r. (uchwała nr 710/2006),
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006r. (uchwała nr 711/2006),
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2006r. (uchwała nr 712/2006),
- przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 4.500.000,- zł (uchwała nr 713/2006).
4. Zarząd przesunął termin rozpatrzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, do czasu przyjęcia przez Radę Powiatu w Inowrocławiu projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w przedmiocie powołania zastępcy dyrektora w/w jednostki.
5. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, przeprowadzonej w okresie od 19 czerwca 2006r. do 05 lipca 2006r. przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
6. Zarząd upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do przeprowadzenia kompleksowo jednej procedury przetargowej na zakup trzech samochodów typu Minivan, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dla domów pomocy społecznej w: Ostrowie, Ludzisku i w Kawęczynie, w ramach środków PFRON.

Starosta
Leonard Maciejewski