BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188123

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 9 kwietnia 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 9 kwietnia 2003 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez PS ZOZ w Inowrocławiu placu utwardzonego, okolonego ścianami oporowymi żelbetowymi o wysokości 3 m, znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na miejsca garażowe i parkingowe (uchwała nr 53/2003),

- przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu na 2003r. (uchwała nr 54/2003),

- przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zestawu komputerowego (uchwała nr 55/2003),

- likwidacji samochodu NYSA 522 znajdującego się na karcie środka trwałego nr 011 - 7 - 74 - 741/2 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem (uchwała nr 56/2003),

- likwidacji samochodu NYSA T 522 znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu ( uchwała nr 57/2003 ),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 58/2003),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 59/2003),

- przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa (uchwała nr 60/2003 ).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003,

- utworzenia Technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu,

- utworzenia wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania kosztorysu w sprawie modernizacji bazy noclegowej Hali Widowiskowo-Sportowej w Kruszwicy, tj. internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

4. Zarząd upoważnił Starostę do podpisania pisma w sprawie wyrażenia gotowości podjęcia działań mających na celu utworzenie Gimnazjów przy I i II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski