BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188177

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 30 sierpnia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 30 sierpnia 2006 r.1. Zarząd postanowił wnieść projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu na terenie Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok.

2. Zarząd wydał na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia postanowienia w sprawie:
- uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Mikołaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta, Alei Niepodległości, Miechowickiej, Poznańskiej, Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja, Św. Ducha, Średniej, Biskupa Antoniego Laubitza i Dworcowej w Inowrocławiu (postanowienie nr 229/2006),

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław dla terenu położonego w obszarze ulic: Solna, Poznańska i Szymborska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych na rysunku planu (postanowienie nr 230/2006).

3. Zarząd podjął uchwałę nr 714/2006 w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r.

4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do uruchomienia procedury związanej ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów przyległych przy drogach powiatowych.

5. Zarząd zaakceptował przedstawioną przez firmę INTOP Szczecin Sp. z o.o., ul. Celna 4, 70 - 644 Szczecin ofertę na wykonanie zadania pt.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap".
6. Zarząd udzielił firmie DOMPOL Sp. z o.o., ul. Bartkiewiczówny 98, 87 - 100 Toruń poręczenia gwarancji zapłaty w terminie do 30 października 2006r. kwoty w wysokości 64.449,46 zł za dostawę i montaż wykonanych przez EKO - STOL - MONT w Bydgoszczy 15 par drzwi, zamówionych przez Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu do obiektu przy ul. Solankowej 33 w Inowrocławiu adoptowanego na siedzibę w/w Muzeum.