BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188162

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 13 września 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 13 września 2006 r.


1. Zarząd przeprowadził wizytację przebiegu robót modernizacyjnych budynku byłej Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2006 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie, przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Równocześnie postanowił skierować przedmiotowe materiały do Biura Prawnego o zasięgnięcie opinii prawnej, czy nie doszło do naruszenia prawa, w celu ewentualnego skierowania sprawy do odpowiednich organów ścigania.
4. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c (uchwała nr 715/2006),
- przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c (uchwała nr 716/2006),
- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 717/2006),
- zwolnienia Pana Janusza Matyska ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie (uchwała nr 718/2006).