BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188155

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 18 września 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 18 września 2006 r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- rozpatrzenia interpelacji dotyczącej Spalarni Odpadów Medycznych w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 rok,
- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2006/2007.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski (uchwała nr 719/2006),
- odmowy umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności wynikających z nałożonych kar pieniężnych na "ONYKS POZNAŃ" Sp. z o.o. (uchwała nr 720/2006),
- rozłożenia na raty wierzytelności wynikającej z decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu nr 8R/2006 zezwalającej na zajęcie pasa drogowego przedsiębiorstwu "DOMINO BIS" Sp. z o.o. (uchwała nr 721/2006).
3. Zarząd zapoznał się wstępnie z informacją o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r.
4. Zarząd negatywnie ustosunkował się do złożonych przez dzierżawców gruntów rolnych, wniosków w sprawie obniżenia za 2006/2007 rok czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów rolnych w miejscowościach: Parchanie i Kawęczynie.
5. Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedur przetargowych niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanej realizacji zadań w 2007r., związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie trwania zimy.